Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Put kestena
Datum upisa: 2010-05-12 06:04:00
Organizacija: Javna ustanova "Centar za šljivu i kesten"
Država: Croatia
Puno ime: Nevenka Mrmić dipl. ing.
Adresa: Donja Bačuga 108/c 44204 Jabukovac
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 44 826 096
Opis partnera: Javna ustanova, udruga građana ili lokalna samouprava zainteresirana za obilježavanje puta kestena u pograničnom području u smislu poboljšanja turističke ponude
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude/Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: Obilježavanje puta kestena
Glavne aktivnosti: Provedba aktivnosti u smislu realizacije puta kestena kao turističke ponude. Aktivnosti bi bile sljedeće: obilježavanje cesta li lokalnih putova koja se nalaze u zonama kestenove šume, postavljanje putokaza za popratne sadržaje, izgradnja odmorišta sa edukacijskim panoima, obilježavanje posebno vrijednih kestenovih šuma
Vrijednost projekta (€): 250.000,00
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Provedba projekta put kestena na području grada Petrinja