Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Integrirani sistem monitoringa i upravljanja okolišem u zaštićenom području nacionalnog parka „Una“
Datum upisa: 2013-01-23 13:03:43
Organizacija: Biotehnički fakultet Bihać
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Halid Makić
Adresa: Luke Marjanovića bb Bihać
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 37 228 059
Opis partnera: Obrazovne institucije, nevladine organizacije, Istraživački centri
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Zaštita i unapređenje okoliša i povećanje kvalitete života stanovništva na području Nacionalnog parka „Una“. Utvrditi postojeću onečišćenost tla projektnog područja kao posljedicu prirodnog onečišćenja (poplave, nanosi, jake kiše, prirodni radionuklidi,...) i antropogenog onečišćenja (industrijske emisije, otpadne vode, muljevi iz pročišćavanja voda, mineralna gnojiva, pesticidi, umjetni radionuklidi,...).
Glavne aktivnosti: Izrada karte točkastih izvora onečišćenja rudnici i kamenolomi, Izrada karte točkastih izvora onečišćenja ind postrojenja
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: