Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Youth Community Centres - CeZaM

Naziv projekta Youth Community Centres- CeZaM
Krajnji korisnik RH Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Vrijednost ugovora 101.775,05 €
IPA sredstva
86.091,51 € (84,59%)
Partneri u RH Grad Hrvatska Kostajnica
Krajnji korisnik BiH     
Zdravo da ste
Vrijednost ugovora 109.614,96 €
IPA sredstva 93.172,72 € (85,00%)
Partneri u BIH 93.172,72 € (85,00%)

Opis projekta

_________________

Cilj projekta je unaprijediti kvalitet življenja i socijalnu koheziju omladine na pograničnom području. Specifični ciljevi projekta su: A. Unaprijediti pristup uslugama u zajednici za omladinu na prekograničnom području Pounja B. Unaprijediti omladinski aktivizam i učešće u životu lokalnih zajednica. Ciljne grupe su: 200 mladih, dobi između 15 i 30 godina,iz zajednica na području implementacije projekta; 25 omladinskih lidera iz omladinskih organizacija civilnog društva i neformalnih grupa na području implementacije projekta.
Očekivani rezultati: 1. Osnovana i operativna 2 Centra za mlade u zajednici i 4 Info-centra za mlade na prekograničnom području Pounja; 2. 150 mladih iz 6 lokalnih zajednica na pograničnom području unaprijedilo kvalitet provođenja slobodnog vremena, znanje I vještine kroz učešće u obrazovnim, kreativnim, rekreativnim I socijalizacijskim programima I aktivnostima Centara za mlade u zajednici I Info-centara za mlade; 3. 60 mladih iz 6 lokalnih zajednica s obje strane granice unaprijedilo međuetničko I prekogranično razumijevanje I saradnju; 4. 25 mladih iz zajednica sa prekograničnog područja ojačalo kapacitete za omladinsko liderstvo I aktivizam u zajednici; 5. Razvijena prekogranična mreža omladinskih organizacija I omladinskih lidera koja okuplja 6 omladinskih organizacija I grupa I 25 omladinskih lidera; 6. 4 nova prekogranična projekta orijentisana prema zajednici razvijena, vođena I implementovana od strane Mreže mladih dobijaju podgrantove I implementuju se.
Mjera Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnim područjima

Početak provedbe

4/4/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta https://www.facebook.com/Centar-za-mlade-Hrvatska-Kostajnica-446893942163734/

 

24 mjeseci