Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

ECO FOOD TURA

Naziv projekta ECO FOOD TURA
Krajnji korisnik RH Local development agency VJEVERICA Ltd.- LDA Vjeverica
Vrijednost ugovora 176.703,45 €
IPA sredstva
143.235,82 € (81,06%)
Partneri u RH Vukovar-Srijem County Development Agency Hrast, Municipality of Drenovci, Faculty of Agriculture Osijek, Elementary school Ivan Meštrović Drenovci
Krajnji korisnik BiH     
Association of entrepreneurs and employers Žepče- UPIP
Vrijednost ugovora 220.942,49 €
IPA sredstva 187.755,36 € (84,98%)
Partneri u BIH  Municipality of Teslić

Opis projekta

_________________

 Projekt nastoji doprinijeti razvoju i jačanju eko prihvatljive ekonomije i doprinijeti socijalnoj koheziji na prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, saradnju i umrežavanje. Ovaj projekat se naslanja na ranije projekte finansirane od strane EU (AgroMAP i CBC projekat MSP bez granica). Specifični ciljevi: 1.Razvijati MSP-ove, zadruge I udruženja u sektoru poljoprivrednog poduzetništva sa posebnim fokusom na eko prihvatljivu proizvodnju kroz uspostavu centara za pružanje usluga I pokretanje novih poslovnih aktivnosti; 2. Razvijati zajednički prekogranični ekonomski prostor kroz umrežavanje, razmjenu praktičnih znanja I iskustava I razvoj novih proizvoda.

Očekivani rezultati: R.1. Uspostavljena funkcionalna organizaciona I upravljačka struktura za implementaciju projektnih aktivnosti I uspješno implementiran projekat; R.2. Identifikovana postojeća stanja I mogućnosti za razvoj eko proizvodnje na prekograničnom području sa fokusom na proizvodnju ljekovitog I aromatičnog bilja (LJAB sektor); R.3. Uspostavljene strukture koje služe kao platforma za podršku razvoju poljoprivrednog poduzetništva - inovacije u poljoprivrednom poduzetništvu - edukacijski centri ABIEC (jedan u HR i jedan u BiH); R.4.Unaprijeđeni kapaciteti ciljnih grupa kroz edukacije, praktična znanja I učešće na lokalnim sajmovima; R.5. Osnovano udruženje zainteresovanih strana u eko proizvodnji u VSŽ (HR) I prekogranična saradnja između AgroMAP mreže (BiH) I SMC mreže (HR); R.6. Šira javnost informisana o implementaciji projektnih aktivnosti i mogućnostima za povećanje lokalnih prihoda korištenjem prirodnih resursa u skladu sa eko prihvatljivim principima.

Mjera Mjera 1.2: Promocija poduzetništva

Početak provedbe

18/12/2014
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta