Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Connecting separated

Naziv projekta Connecting separated
Krajnji korisnik RH Grad Solin
Vrijednost ugovora 239.698,33 €
IPA sredstva
199.740,62 € (83,33%)
Partneri u RH Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj SDŽ
Krajnji korisnik BiH     
Općina Ljubuški
Vrijednost ugovora 216.039,20 €
IPA sredstva 177.783,20 € (82,29%)
Partneri u BIH Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG

Opis projekta

_________________

Glavni cilj projekta je razvijanje prepoznatljive turističke ponude – istorijske rute – na osnovu zajedničke kulturne i prirodne baštine u prekograničnim regijama Hrvatske i BiH s ciljem unapređenja konkurentnosti lokalne turističke privrede. Specifični ciljevi: 1. Brandiranje i promocija zajedničke prekogranične turističke ponude – ruta Rimske ceste Salona-Bigeste-Narona – i razvoj turističke infrastrukture na toj cesti i na istorijskim lokalitetima rimskog vojnog logora Bigeste i luke Salona (Solin): 2. Izgradnja kapaciteta turističkih zajednica i NVO koje se bave kulturom /tradicijom/ i životnom sredinom i uspješnog kreiranja i promocije nove ponude i događaja na polju kulture/turizma
Očekivani rezultati: 1. Unaprijeđena privlačnost prekograničnih regija Hrvatske i BiH kao turističke destinacije putem brandiranja 170km rute Rimske ceste Salona-Bigeste-Narona i revitalizacija 2 arheološka lokaliteta postavljanjem manjih objekata infrastrukture i opreme; 2. Unaprijeđeno znanje/vještine radnika turističkih organizacija i NVO u cilju kreiranja i promocije turističke ponude i pružanja kvalitetnih usluga turistima; 3. Podignuta svijest među građanima i turistima o ponudi, uslugama i atrakcijama ovih lokaliteta i dodatoj vrijednosti projekta turističkom razvoju u prekograničnoj oblasti; 4. Unaprijeđeno znanje I podignuta svijest među državnim službenicima I građanima o revitalizaciji manjih objekata infrastrukture I urbanističkih radova kao rezultata projekta
Mjera Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude

Početak provedbe

1/5/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta www.connectingseparated.eu