Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

AgriBusiness- Agriculture Heritage Capitalization in Dubrovnik-Herzegovina Cross-Border Region

Naziv projekta AgriBusiness- Agriculture Heritage Capitalization in Dubrovnik-Herzegovina Cross-Border Region
Krajnji korisnik RH Grad Dubrovnik
Vrijednost ugovora 170.118,23 €
IPA sredstva 135.669,29 € (79,75%)
Partneri u RH Grad Dubrovnik, DURA Razvojna Agencija Grada Dubrovnika, Informest, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, udruga Kinookus
Krajnji korisnik BiH     
Općina Ravno
Vrijednost ugovora 202.053,45 €
IPA sredstva 171.745,43 € (85,00%)
Partneri u BIH Udruženje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda"Okusi Hercegovinu"; Oxfam Italia; Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu

Opis projekta

_________________

Cilj projekta je jačanje prekograničnog ruralnog razvoja i konkurentnosti tipičnog regionalnog poljoprivrednog proizvodnog sektora. Specifični ciljevi su: (1) kapitalizacija poljoprivrednog nasljeđa u prekograničnoj oblasti dubrovačke i hercegovačke regije; (2) stimulacija pristupa regionalnim i tržištima EU lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Ciljne grupe su farme i MSP-ovi u poljoprivrednom sektoru, institucije i NVO-i koji se bave ruralnim razvojem, poljoprivredna udruženja i zadruge, prodavci i distributeri u prehrambenoj industriji i turizmu.
Očekivani rezultati: R1: Strukturiran okvir za podršku poljoprivrednom sektoru u prekograničnoj oblasti R2: Povećani kapaciteti i konkurentnost poljoprivrednog sektora na dubrovačko-hercegovačkom području R3: Uspostavljeni kanali prodaje na regionalnim i tržištima EU R4: Uspješno promovisana proizvodnja poljoprivrednog nasljeđa I EU percipiran kao donator
Mjera Mjera 1.2: Promocija poduzetništva

Početak provedbe

1/8/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta http://www.agrobizniscentar.com/ba/bs/o-projektu/

 

Grad Dubrovnik

Udruženje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda”Okusi Hercegovinu”; Oxfam Italia;