Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

IM-BE Field

Naziv projekta  Sustainable use of water resources in Imotsko-Bekijsko field  (IM-BE Field) 
Krajnji korisnik RH Splitsko-dalmatinska županija
Vrijednost ugovora 361.792,06 €
IPA sredstva 299.925,62 € (82,90 %)
Partneri u RH n/a
Krajnji korisnik BiH Općina Grude
Vrijednost ugovora 327.373,75 €
IPA sredstva 277.907,58 € (84,89 %)
Partneri u BIH n/a

Opis projekta

_________________

Upravljanje održivim korištenjem vodnih resursa u graničnom području Splitsko - dalmatinske i Zapadno-hercegovačke županije je bilo prilično intenzivno prije rata u 1990-im godinama. Nažalost nedostatak infrastrukture i nedovoljno održavanje dovode do čestih poplava tijekom kišne sezone i istovremeno nedostatak vode za navodnjavanje tijekom ljeta. Osim navedenog, godine nemara i nedostatak koordinirane strategije za očuvanje prirodnih resursa doveli su do kreiranja brojnih "divljih" odlagališta otpada u ovom pograničnom području. Ovim projektom se nastojala unaprijediti i poticati prekogranična suradnja i kapaciteti za planiranje održivog korištenja vodnih resursa kroz stvaranje čvrstih temelja za budući integrirani pristupa za ulaganja u navodnjavanje i odvodnju zajedničkih vodnih resursa. Dodatno, puno truda je uloženo u povećanje svijesti lokalnog stanovništva o potrebama smanjenja onečišćenja površinskih i podzemnih voda. Kako bi se dobio uvid u potrebe svih relevantnih dionika i istovremeno radilo na povećanju svijesti organizirani su brojni treninzi i okrugli stolovi.
Kao osnova za buduća ulaganja u tom području kreirane su Agro-ekonomska studija za Imotsko-Bekrijsko Polje i preliminarni tehnički nacrti za sustav navodnjavanja i odvodnje. Kao prvi korak prema boljem korištenju zaista vrijednih prirodnih resursa 3.000 primjeraka poljoprivrednih priručnika (Priručnik za maslinarstvo, Priručnik o podizanju vinograda, Priručnik o metodama zaštite vinove loze i Priručnika za pokretanje plantaža trešnje) je kreirano i podijeljeno lokalnim poljoprivrednicima u okviru ovog projekta. Organizirane su brojne akcija čišćenje ilegalnih odlagališta otpada na obje strane granice.
Kako bi se osigurala osnovne preduvjete za buduće ulaganje u sustav za navodnjavanje i odvodnju, cost-benefit studija je pripremljene u skladu sa zahtjevima Europske komisije, kao i studije o procjeni učinaka na okoliš u skladu s nacionalnim zakonima. Konačni rezultat ovog projekta je skup dokumenata potrebnih za pokretanje velikih infrastrukturnog projekta.

Mjera Mjera 2.1: Zaštita okoliša
Početak provedbe 13/07/2013
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta