Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Green Islands

Naziv projekta Green Islands
Krajnji korisnik RH Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na  području Zadarske županije
Vrijednost ugovora 313.921,07 €
IPA sredstva 263.128,64 € (83,82%)
Partneri u RH

Zadarska županija, Grad Zadar

Krajnji korisnik BiH Općina Bosanska Krupa 
Vrijednost ugovora 207.035,47 €
IPA sredstva 175.897,33 € (84,96%)
Partneri u BIH PLOD centar Bihać. Općina Bihać

Opis projekta

_________________

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete gradskog života kroz razvoj kvalititenih i lako prstupačnih gradskih zelenih površina. Revitalizacija gradskih zelenih površina doprinijeti će njihovom odgovarajućom korištenju kroz razvoj neiskorištenih turističkih, rekreacijskih i obrazovnih potencijala. Parkovi će dobiti nove sadržaje koji će zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva kao i brojnih turista. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša kroz projektne aktivnosti će istovremeno doprinijeti boljoj budućoj skrbi o okolišu i održivosti gradskih zelenih površina.
Mjera Mjera 2.1: Zaštita okoliša
Početak provedbe 18/05/2013
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranca projekta http://www.zeleniotoci.com/