Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Grain Trade Route, Kupa-Sava

Naziv projekta North-West BH-Inland Croatia cooperation for joint tourism destination: "Grain Trade Route, Kupa-Sava"
Krajnji korisnik RH Općina Pokupsko
Vrijednost ugovora 351.690,25 €
IPA sredstva 298.796,04 € (84,96%)
Partneri u RH Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Udruga Zvono na Kupi, Grad Karlovac, Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije
Krajnji korisnik BiH Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banja Luka
Vrijednost ugovora 303.661,88 
IPA sredstva 258.112,60 (85%)
Partneri u BIH Turistička organizaija Republike Srpske, Udruga Zelene Staze

Opis projekta

_________________

Projektom se nastoji razviti i promovirati regiju srednje Save kao jedinstvenu prekograničnu turističku destinaciju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekt koristi integrirani pristup i povezuje aktere koji imaju važnu ulogu u razvoju lokalnog turizma. Projektnim aktivnostima se lokalni akteri potiču na međusobnu suradnju i zajedničko korištenje turističke prednosti „druge strane" kako bi se pogranično područje srednje Save učinilo što je moguće privlačnijim svim potencijalnim posjetiteljima. Kao preduvjet razvoja turizma kroz projekt su financirana manja unaprjeđenja turističke infrastrukture. Oživljavanjem trase koja se je nekada koristila za riječni transport žita, projekt pridonosi stvaranju i promociji žitnog trgovačkog puta Kupe-Sava kao jedinstvenoj (prekogranične) turističkoj destinaciji. Replika povijesnog drvenog broda "korablja" omogućuje da 50 turista istodobno posjeti prekogranično područje i doživi različite proizvode i usluge uz nekadašnji žitni trgovački put.
Kako bi se dodatno povezala trenutno fragmentirana turistička ponude i ojačala suradnja uz Žitni trgovački put, dizajnirane su specifične projektne aktivnosti: integracija dostupnih lokalnih turističkih proizvoda i usluga u autentičan (zajednički) turistički proizvod; razvijene su karata i izvršena promocija navigacije u šest odabranih odredišta, kreirana je baza podataka koja sadrži sve potrebne informacije o biciklizmu i pješačke stazama u području; uspostavljen je regionalni sustav razmjene informacija i poboljšana zajednička promocija regionalne turističke ponude. Uz sve navedeno, projekt je također osigurao podizanje kapaciteta lokalnih turističkih organizacija i razvoj zajedničkog marketinškog plana kako bi se ponudili konkurentni turistički proizvodi. Katalog prekograničnih itinerera i odredišne brošure su dodatni rezultati projekta koji će povećati ukupnu vidljivost turističke ponude ove regije.
Mjera Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude
Početak provedbe 02/07/2013
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranca projekta http://zitniput.com/