Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Discover Posavina

Naziv projekta Discover Posavina-Development of joint tourism offer of the Posavina Region
Krajnji korisnik RH Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP), Zagreb
 Vrijednost ugovora 116.965,65 €
 IPA sredstva 99.420,80 € (85%)
Partneri u RH N/A
Krajnji korisnik BiH Centre for Environmentally Sustainable Development
Vrijednost ugovora 94.258,98 €
IPA sredstva 80.120,00 € (85%)
Partneri u BIH n/A

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude
Početak provedbe 11.12.2012.
Trajanje projekta 18 mjeseci
Web stranca projekta http://discoverposavina.savanavigo.net/projekt-sava-navigo/o-projektu/