Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Informacije o Programu

Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, će se provoditi tijekom tazdoblja od 2007. - 2013. Ovaj strateški dokument zasniva se na zajedničkom planiranju hrvatskih  i bosanskih strana. Program podržava komponentu II (prekogranična suradnja) "Instrumenta pretpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine alocirano 6 milijuna eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurati zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području.  
Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine se proteže na gotovo 1.000 km. Usprkos
heterogenosti ovog područja pogranična područja se suočavaju sa sličnim izazovima: gospodarsko propadanje vezano uz kolaps tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada
Jugoslavije, velike migracije tijekom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz nedostatne investicije. Tradicionalne gospodarske i kulturne veze između dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene sukobom i njegovim posljedicama.
Stoga ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-gospodarskih i ekoloških problema.

Programsko područje  čine „prihvatljiva“ i „pridružena“ (tj. susjedna) područja, kako je
određeno  člankom 88. i 97. IPA provedbene uredbe.

Ciljevi programa su:

•  poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja,  
•   izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih  i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru  cilja 3 strukturnih fondova EU.

Ti će se ciljevi postizati kroz provedbu mjera u okviru sljedećih prioriteta: Prioritet 1. Stvoriti zajednički gospodarski/ekonomski prostor, Prioritet 2. Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju.

Posebni ciljevi:

• Poboljšati kvalitetu i koherentnost aktivnosti u sklopu programa,  
• Poboljšati sposobnost  nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim
programima,  
•  Osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim tijelima, široj javnosti i korisnicima programa te osigurati da se pružanje pomoći objavi na način koji podiže svijest te pomaže razvoju Programa,  
• Poboljšanje sposobnosti potencijalnih korisnika, posebice unutar programskog područja za pripremu i kasniju provedbu visoko kvalitetnih aktivnosti programa,  
• Pružiti tehničku ekspertizu za vanjske evaluacije programa.