Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Biznis klinika
Input Date: 2013-06-11 09:54:09
Organization: Univerzitet
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Luko Musladin
Address: Slobomir bb, 76300 Bijeljina
Description of partner: Visokoškolske institucije, srednje škole, NVO, udruženja građana, naučnoistraživački instituti, privredne komore, zanatske zadruge.
Priority 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Priority 2:
Project Description: Primarni cilj projekta je da se kroz seriju radionica (izrada biznis planova, računovodstvo, korespodencija, marketing, oglašavanje, brendiranje proizvoda, poslovni engleski jezik, poslovni IT) mladim preduzetnicima bez dovoljno formalnog obrazovanja pruži podrška kroz konkretne savjete u vođenju posla. Sekindarni cilj je ohrabrivanje studenata i učenika završnih razreda srednjih škola da nakon završetka obrazovanja započnu vlastiti posao.
Main activities: Održavanje radionica gdje bi stručnjaci iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta, marketinga i ostalih disciplina davali odgovore na konkretne probleme mladih preduzetnika.Objavljivanje knjige Vodič za preduzetnike.
Estimated value (€): 150.000 Euro (za oba partnera)
Project Duration: 20 mjeseci
Previous experience: Izrada i rad na brojnim projektima lokalnog (RS), nacionalnog (BiH) regionalnog (Inmuswb) i međunarodnog značaja (Tempus).Razvijena akademska i stručna međunarodna saradnja.