Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: ZAŠTITA KAKVOĆE RIJEKE UNE
Input Date: 2010-06-25 11:40:13
Organization: Sisačko-moslavačka županija
Country: Croatia
Full Name: Tatjana Puškarić
Address: S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak, RH
Description of partner: Općine i gradovi u Pounju
Priority 1:
Priority 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Project Description: Izrada glavnog projekta mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda u Dvoru; Izrada glavnog projekta mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda u Hrvatskoj Kostajnici; Kampanja podizanja javne svijesti (letci, posteri, radionice, okrugli stolovi i kon
Main activities: Svrha projekta je unapređenje kvalitete života i suradnje u pograničnom području Sisačko-moslavačke županije i BiH ugradnjom suvremenih pročistača otpadnih voda. Budući da se prikupljene otpadne vode sa područja grada Hrvatske Kostajnice, Dvora direktno ispuštaju u rijeku Unu bez prethodnog pročišćavanja, izradom glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nastojimo riješiti taj problem. Mjerni parametri kakvoće vode u rijeci Uni ukazuju na lošu kakvoću vode. Jedan od razloga ovakvog zagađenja je nedovoljna izgrađenost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Onečišćenje utječe na kemijsku i trofičku ravnotežu vode, odnosno očuvanje povoljnih uvjeta vodenih staništa. Izgradnja mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda neophodan je za osiguranje higijenskih ekoloških standarda bitnih za siguran i zdrav život ljudi, ali i stvaranje preduvjeta za gospodarski razvitak. Kako su u području doline rijeke Une izražene mogućnosti rekreacijskog i ekoturizma, za razvoj ovog kraja nužan je izgradnja komunalne infrastrukture kao jednog od preduvjeta za sociološko-ekonomski razvoj. Za brži razvoj ovog kraja, nužno je oživjeti gospodarstvo, a izgradnja komunalne infrastrukture je jedan od preduvjeta za razvoj gospodarstva.
Estimated value (€): 70.000
Project Duration: 18 mjeseci
Previous experience: 1.) Projekt "Watercycle"/"Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE" 2.) Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme" 3.) Projekt “Youth Building the Path to Europe” / "PHARE 2005 Small Project Programme" 4.) Projekt “Sharing Polish experience on EU integration and absorption of structural funds for agricultural and rural development in Croatia” / Min. vanjskih poslova Poljske 5.) Projekt “Partnerstvom i znanjem do novih znanja i vještina” / MRRŠVG RH