Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Međulaboratorijsko uvezivanje u oblasti kontrole hrane
Input Date: 2010-06-10 08:55:50
Organization: Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona
Country: Bosnia and Herzegovina
Full Name: Smail Toromanović
Address: Omera Novljanina 4,77000 Bihać
Description of partner: Institucija treba da ima određene laboratorijske kapacitete
Priority 1:
Priority 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Project Description: Nabavka odgovarajuće opreme neophodne za adekvatnu kontrolu tla,vode i hrane a u cilju zaštite okoliša
Main activities: Realizacijom projekta moći se na adekvatan način odgovoriti zagađivačima okoliša iz različitih oblasti života osobito iz oblasti poljoprivrede i privrede. Sve značajnija i nekontrolirana upotreba pesticida,mineralnih i organskih đubriva,različitih hormona i aditiva isl onečišćuju okoliš bez odgovarajućih kontrola. Partnerske organizacije će implementacijom projekta biti osposobljene da odgovore istim zahtjevima.
Estimated value (€): 250.000 Eura
Project Duration: 12 mjeseci
Previous experience: