Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Proizvodnja i prerada merkantilnog krompira na području Brnjica, općina Kakanj
Input Date: 2013-01-24 14:37:08
Organization: Općina Kakanj
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Fadil Merdić
Address: Alije Izetbegovića 123, 72240 Kakanj
Description of partner: Zainteresirani organi uprave, pravna i fizička lica, zadruge i udruženja koja imaju iskustva u organizaciji kooperantskih odnosa, organizovanoj proizvodnji i plasmanu merkantilnog krompira, preradi i obezbjeđenju tržišta polufinalnih i finalnih proizvoda, kao i svi oni koji imaju iskustva sa IPA projektima.
Priority 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Priority 2:
Project Description: Područje Brnjica čine 4 mjesne zajednice sa 18 podružnica i na istom živi cca 5.500 stanovnika. Udaljeno je od Kaknja oko 20 km, na nadmorskoj visini oko 800 m sa povoljnim klimatskim i zemljišnim uslovima za proizvodnju merkantilnog krompira, sa izuzetno čistom ekološkom sredinom, bogatom vodama. Najzastupljenija poljoprivredna kultura na ovom području je merkantilni krompir. Stanovništvo ovog područja ima značajna iskustva u proizvodnji kvalitetnog krompira kako za lokalno tako i za šire tržište.Problem proizvođača krompira je njegov plasman.Izgradnjom prerađivačkih kapaciteta bio bi obezbjeđen plasman tržnog viška krompira, njegova prerada u finalne i polufinalne proizvode, povećale bi se sjetvene površine, povećao bi se broj zaposlenih (direktno i indirektno), smanjila bi se migracija ruralnog stanovništva u grad, obnovila i izgradila neophodna infrastruktura na ovom području.Realizacijom ovog projekta poboljšao bi se kvalitet života stanovništva na ovom području sa mogučnošću razvoja i eko turizma.
Main activities: Organizovanje kooperanata, edukacije, obezbjeđenje kvalitetnog sadnog materijala, repromaterijala, poljoprivredne mehanizacije, stručna pomoć tokom vegetacije, plasman i prerada krompira u finalne i polufinalne proizvode i obezbjeđenje plasmana istih, te izgradnja neophodne infrastrukture
Estimated value (€): 300.000,00
Project Duration: 2 godine
Previous experience: Općina Kakanj je u prethodnom periodu implementirala više projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Do sada smo sarađivali sa nekoliko međunarodnih organizacija (IRC, CRS, ACF, IFAD, WORLD VISION, HELP).