Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Izgradnja kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Input Date: 2013-01-24 13:05:08
Organization: Općina Kupres
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Dario Čičak
Address: Vukovarska 2
Description of partner: Općine , NVO,
Priority 1:
Priority 2:
Project Description: U zadnjih 50 godina, otpadna voda iz kanalizacijskog sustava Kupresa se svakodnevno izlijeva u Mrtvicu čime se uništava i ugrožava živi svijet u Mrtvici kao npr. riba i rak koji predstavljaju simbol Kupresa. Isto tako se zagađuje poljoprivredno zemljište po kojem se Mrtvica razlije u jesen i proljeće. Kupres kao naseljeno mjesto nema izrađen sustav za pročišćavanje otpadnih voda
Main activities: Izbor izvođača radova i izvođenje radova
Estimated value (€): 300.000,00
Project Duration: 24 mj
Previous experience: Izrada Prostornog plana
Izrada , master plana razvoja razvoja turizma za područje općine Kupres
Izrada lokalnog ekološkog plana za Kupres
Kredit svjetske banke. br. Kupres-NCB-35-W-08-3954BOS
Gap projekt –projekt upravne odgovornosti