Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda pomoću biljnih uređaja
Input Date: 2013-01-24 11:42:11
Organization: Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko sanskog kantona
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Vildana Zulić
Address: Ulica Alije Đerzeleza br. 2, 77000 Bihać
Description of partner: Partner sa sličnim iskustvom i iskazanim sličnim "problemima" na hrvatskoj strani.
Priority 1:
Priority 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Project Description: Uspostava komunalne infrastrukture za prečišćavanje otpadnih voda je glavna prioriteta u području prostornog uređenja i zaštite okoliša. Danas postaje jasno da mnogo puta gradnja velikih centraliziranih sistema predstavlja prevelik investicijski zalogaj, a još teže je održavanje dugih kanalizacijskih sistema i velikih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda te osiguranje sredstava za njihov kontinuitet rada.

U Evropi i drugdje po svijetu se zato primjenjuju mali decentralizirani sistemi za prečišćavanje otpadnih voda koristeći prirodna ekosistemska rješenja, kao što su različiti oblici provedbe biljnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (BUPOV). Sistemi omogućuju financijsko prihvatljivu investiciju za rješavanje odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda iz malih naselja kao i mogućnost rada i održavanja u okviru kapaciteta lokalne zajednice.

Cilj projekta je izgradnja i demonstracija različitih BUPOV na evidentiranim lokacijama na obje stranice granice. Izgradnja i implementacija BUPOV (horizontalni, vertikalni, hibridni sistem, sistem s kompostnim poljem za sušenje mulja) će biti prilagođena specifičnim karakteristikama izabranih lokacija. Rezultat projekta će biti prikaz dobrih praksa rješavanja odvodnje i čišćenja otpadnih voda iz malih naselja odnosno manjih grupa korisnika i mogućnost proširenja dobre prakse na šire područje.
Main activities: Izgradnja biljnih uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz manjih naselja odnosno manjih grupa korisnika i izrada pripadajuće dokumentacije te informiranje javnosti o izgrađenima objektima, demonstracijske aktivnosti sa uspostavom informacijskih točaka.
Estimated value (€): 500000
Project Duration: 2- 3 godine
Previous experience: Feasibility study for the selection of regional sanitary landfills in Bosnia and Herzegovina, Collecting data on the composition and quantities of waste, Good governance in the field of water and environmental sanitation, "GOV - WADE", DECENT project