Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Integrirani sistem monitoringa i upravljanja okolišem u zaštićenom području nacionalnog parka „Una“
Input Date: 2013-01-23 13:03:43
Organization: Biotehnički fakultet Bihać
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Halid Makić
Address: Luke Marjanovića bb Bihać
Description of partner: Obrazovne institucije, nevladine organizacije, Istraživački centri
Priority 1:
Priority 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Project Description: Zaštita i unapređenje okoliša i povećanje kvalitete života stanovništva na području Nacionalnog parka „Una“. Utvrditi postojeću onečišćenost tla projektnog područja kao posljedicu prirodnog onečišćenja (poplave, nanosi, jake kiše, prirodni radionuklidi,...) i antropogenog onečišćenja (industrijske emisije, otpadne vode, muljevi iz pročišćavanja voda, mineralna gnojiva, pesticidi, umjetni radionuklidi,...).
Main activities: Izrada karte točkastih izvora onečišćenja rudnici i kamenolomi, Izrada karte točkastih izvora onečišćenja ind postrojenja
Estimated value (€):
Project Duration: 24 mjeseca
Previous experience: