Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Malo inovacije - puno zabave
Input Date: 2013-01-21 09:57:22
Organization: Grad Petrinja
Country: Hrvatska
Full Name: Siniša Bukal
Address: Turkulinova 39 a, 44250 Petrinja
Description of partner: Tražimo partnera koji bi sudjelovao u turističkom projektu prekogranične suradnje, organiziran kao lokalna uprava ili razvojna agencija na području od Kozare do Cazinske krajine
Priority 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Priority 2:
Project Description: Nositelj projekta Malo inovacije - puno zabave (Little inovation more entertainment - LIME) bio bi Grad Petrinja, partner Turistička zajednica Petrinje. Projekt je prijavljen na natječaj prekogranična suradnja Hrvatska BIH u 2011.godini, ali je odbijen. Planira se ponovna prijava projekta uz doradu projektnih aktivnosti.
Main activities: uređene pješačko biciklističke staze, izgrađeno multifunkcionalno igralište, obnova lipa u parku, uređenje nasipa i promocija
Estimated value (€): 434.688,07
Project Duration: 12
Previous experience: Grad Petrinja , vodeći partner, ima iskustvo u pripremi i provedbi projekata EU.