Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Daleko negdje iza sedam gora
Input Date: 2013-01-20 22:53:17
Organization: umjetnička organizacija Dragon teatar
Country: Hrvatska
Full Name: Maja Šimić
Address: Katarine Zrinski 1c, kod Domjan, 23000 Zadar
Description of partner: Tražimo parnera koji je prije svega orijentiran svojim ciljevima i djelatnošću prema scensko- filmskom izričaju. Otvoreni smo prema klasičnom obliku scenskog rada, ali i prema istraživanju novih načina izražavanja i tema koje su vezane pored književnosti i drame, za propitivanje društva u kojem preživljavamo i prirodu koja nas napušta.
Priority 1:
Priority 2:
Project Description: Projekt "Negdje iza sedam gora" zamišlja parnerstvo sa srodnom organizacijom ili institucijom s kojom će mapirati predložak iz kojeg će nastati zajednički scenarij, a ubrzo nakon toga predstava/film, koja je se promovirati u čitavom regionu.
Main activities: stvaranje radne grupe, rad na projektu, promocija i gostovanja
Estimated value (€): 10.000,00
Project Duration: godinu dana
Previous experience: Dragon teatar nema iskustva u projektnom radu.