Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Search

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our search engine.


Project Name: Upravljanje otpadom-medicinski otpad
Input Date: 2013-01-03 08:44:39
Organization: Ministarstvo za zaštitu okoline
Country: Bosna i Hercegovina
Full Name: Vildana Zulic
Address: Alije Đerzeleza 6, Bihać
Description of partner: Institucija iz sektora zaštite okoliša iz R Hrvatske koja je nadležna za poslove upravljanja otpadom
Priority 1:
Priority 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Project Description: Unapređenje procesa upravljanja medicinskim otpadom kroz sagledavanje postojećeg stanja vezanog za količine i postojeći način zbrinjavanja medicinskog otpada, izradu ključnih dokumenata za pripremu Planova upravljanja medicinskim otpadom i pomoć zdravstvenim ustanovama da krenu u proces pravilnog načina upravljanja medicinskim otpadom.
Main activities: Priprema anketnih upitnika, pronalazak predstavnika NVO, organizacija njihove edukacije, anketiranje korisnika i izrada štampanja studije o količinama i zbrinjavanju medicinskog otpada, Odabir ključnih osoba koje će učestvovati na studijskom putovanju, organiziranje edukacije za njih, organizacija samog putovanja i snimanje video materijala. - Formiranje radne grupe, njihova edukacija i rad na izradi priručnika za izradu Planova upravljanja medicinskim otpadom- Organizacija konferencije. - priprema saopćenja za medije i web članaka, organizacija press koferencije.
Estimated value (€): 120.000 EUR
Project Duration: 15 mjeseci
Previous experience: